USLUGE:

 
Održavanje higijene u objektima:

 • Čišćenje objekata
 • Mašinsko pranje tepiha
 • Mašinsko pranje mebla
 • Mašinsko pranje tvrdih površina
 • Dubinsko usisavanje
 • Pranje trakastih zavesa
 • Pranje kožnih garnitura
 • Čišćenje bazena
 •  
  Održavanje zelenih površina:

 • Održavanje travnjaka
 • Čišćenje betonskih površina
 • Održavanje žbunja, ukrasnog šiblja ...
 • Održavanje drveća
 • Navodnjavanje
 •  
  Održavanje higijene u automobilima:

 • Pranje enterijera automobila
 • Čišćenje klime u automobilima
 • MAŠINSKO PRANJE UNUTRAŠNJOSTI AUTOMOBILA

  Pranje unutrasnosti automobila

  • Mašinsko pranje sedišta
  • Mašinsko pranje mebla i sedišta
  • Mašinsko pranje svih površina :
  - Sedišta
  - Stranica
  - Patosa
  - Krova - neba
  - Gepeka...
  • Pranje i ćišćenje plastičnih delova sa skidanjem stare i nanošenjem nove emulzije

  Postupak pranja sedišta i mebla u automobilu se vrši kao i u procesu opisanom kod pranja mebla istim mašinama i identicnim postupkom sa prethodnim dubinskim usisavanjem…