USLUGE:

 
Održavanje higijene u objektima:

 • Čišćenje objekata
 • Mašinsko pranje tepiha
 • Mašinsko pranje mebla
 • Mašinsko pranje tvrdih površina
 • Dubinsko usisavanje
 • Pranje trakastih zavesa
 • Pranje kožnih garnitura
 • Čišćenje bazena
 •  
  Održavanje zelenih površina:

 • Održavanje travnjaka
 • Čišćenje betonskih površina
 • Održavanje žbunja, ukrasnog šiblja ...
 • Održavanje drveća
 • Navodnjavanje
 •  
  Održavanje higijene u automobilima:

 • Pranje enterijera automobila
 • Čišćenje klime u automobilima
 • ČIŠĆENJE, ODRŽAVANJE BETONSKIH
  I ASFALTNIH STAZA DUVAČEM

  Uklonite lišće, slamu, travu, paučinu, pesak, šljunak i rešite se teškog posla. Pogodni za čišćenje većih površina od svih vrsti odpadaka posle raznih manifestacija - koncerata, utakmica, svadbi na otvorenom, gradjevinskih radova, paucina sa fasada… ili za čišćenje prilikom održavanja zelenila - skuplja pokošenu travu, opalo lišće, otpatke prilikom rezanja žive ograde…